miercuri, 6 martie 2013

Cesiunea contractului - momentul din care produce efecte si liberarea cedentului
Conform prevederilor art. 1317 al.1 ale  Noului Cod Civil, daca o parte a consimţit in mod anticipat ca partea cealalta sa-si poata subsctitui un tert in raporturile nascute din contract, cesiunea contractului produce efecte din momentul in care  substituirea este acceptata de partea contractanta, sau dupa caz, dupa ce i se notifica.

In consecinta, nu este necesar, potrivit prevederilor legale, incheierea unui act aditional la contractul cedat, intre partea cedata, cedent si cesionar.

Potrivit prevederilor art. 1316 din Noul Cod Civil, „Cesiunea contractului si acceptarea acesteia de cãtre contractantul cedat trebuie incheiate in forma ceruta de lege pentru validitatea contractului cedat.”  Prin urmare, pentru a fi valida acceptarea cesiunii, aceasta nu trebuie sa imbrace forma actului autentic, decât în situaţia în care însuşi contractul cedat îmbracã aceastã formã.

De mentionat, ca aspect important in cazul cesiunii contractului, faptul ca, legea acorda contractantului cedat posibilitatea sa aleaga intre liberarea cedentului sau mentinerea unei garantii din partea acestuia in caz de neexecutare.

Conform prevederilor art. 1318 al.1din  NCC, regula va fi liberarea cedentului, fara obligatia de garantare a executarii contractului, aceasta devenind tert fata de contractul cedat, din momentul in care substituirea isi produce efectele, deci din momentul in care partea cedata accepta cesiunea. Potrivit prevederilor art. 1318 al.2 din NCC, in situatia in care contractantul cedat nu-l elibereaza pe cedent, se va putea indrepta impotriva acestuia atunci cand cesionarul nu-si exectuta obligatiile.

NCC califica garantia cedentului catre contractantul cedat pentru executarea contractului de catre cesionar ca fideiusiune. Prin urmare, in acest caz, garantia contractantului cedat se va intinde asupra intregului patrimoniu al cedentului, nefiind limitat la obiectul contractului sau beneficiile obtinute de cedent din cedarea contractului.

Aceasta declaratie de liberare a cedentului poate fi data fie anterior semnarii contractului de cesiune, prin insusi contractul cedat, dar si ulterior semnarii contractului de cesiune, odata cu acceptarea data de contractantul cedat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu