luni, 9 decembrie 2013

Regimul de impozitare a diurnelor personalului aeronavigant, dupa intrarea in vigiare a modificarilor aduce de OG nr. 8/2013


Principala modificare adusa de O.G. 8/2013 este aceea ca se considera venit asimilat salariului, si este deci impozabila, indemnizatia angajatilor pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate ori in strainatate partea indemnizatiei care depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice. Aceasta parte a indemnizatiei este supusa impozitului pe venit de 16% si se cuprinde in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii.
                    
Conform art. 55 alin. (4) Cod fiscal, partea indemnizatiei care nu depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit nu se include in venitul salarial si nu este supusa impozitarii.

In ceea ce priveste modificarile aduse de OG nr.8/2013, in materia diurnei, schimbarea adusa de ordonanta de urgenta fata de vechile prevederi ale Codului fiscal, consta in faptul ca se considera venit de natura salariala diurna care depaseste de 2,5 ori nivelul stabilit prin H.G. 1860, pentru personalul institutiilor publice (mai exact 13 lei),  indiferent de forma de organizare a celui ce acorda, adica si daca este vorba despre o entitate ce nu plateste impozit (art.55 al.4 s lit g din Codul fiscal modificat).
De asemenea, pentru diurna ce depaseste acest plafon se va plati si contributia pentru asigurarile sociale (art. 296^4 al.1 lit.m, art 296 ^15 Cod fiscal modificat).

Codul fiscal nu contine exceptii de la aceste prevederi.
Astfel, textul de lege (ne referim la art.55 al.4 lit g Cod fiscal, (care nu mai contine exceptia)) se refera la indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si la orice alte sume de aceeasi natura in categoria carora se include si diurna de care beneficiaza persoanele incadrate in munca si care efectueaza transporturi aeriene de pasageri si marfuri in trafic international, conform HG 1061/1995.

HG 1061/1995 nu este abrogata. Exista un proiect de horarare de guvern in acest sens pentru a obtine unele reduceri ale cheltuielilor efectuate de Tarom, dar nu a fost adoptat.

In consecinta, consideram ca diurna acordata conform HG 1061/1995 intra in baza de impozitare si in baza de calcul pentru contributiile sociale, daca depaseste plafonul de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare  a Guvernului, in acest caz diurna personalului navigant intrand sub incidenta Ordonantei 8/2013 si nefiind o cheltuiala deductibila (din interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 21 alin. (3) Cod fiscal).

Regimul de impozitare pentru diurne, dupa intrarea in vigoare a modificarilor aduse de OG 8/2013, este acelasi indiferente daca diurna se acorda conform legii speciale HG 1061/1997, sau daca se acorda conform legii generele HG 518/1995. Astfel interpretarea corecta este aceea potrivit careia, chiar daca conform legii speciale se acorda o diurna in cuantum integral personalului aeronavigant, in cazul misiunilor de zbor a caror durata nu insumeaza 12 ore (deci un regim distinct de cel al HG 518), regimul de impozitare va fi acelasi, respectiv cel impus de Codul fiscal, ventru ceea ce depaseste valoarea prag de 2,5 ori diurna pentru personalul din sistemul privat.

Aceasta situatie apare intrucat legea speciala (respectiv HG 1061/1997) nu contine nicio prevedere speciala in materia impozitatii diurnei acordate angajatilor, prevedere care sa deroge de la regulile generale ale Codului Fiscal modificat prin OG 8/2013. Prevederile art. 2 al.1 din HG 1061/1997, se refera strict la limita cheltuielilor efectuate de angajator cu plata diurnelor, ce pot fi trecute in cheltuielile deductibile in momentul calculului profitului impozabil (bineinteles limitarea priveste acele entitati care nu sunt exceptate de la plata impozitului).


joi, 5 decembrie 2013

Plafonul maxim al încasărilor şi plãţilor în numerar ce pot fi efectuate de către o persoana juridică într-o singurã zi

Sediul materiei
HG nr. 2185/2004 de a probare a Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a OG nr. 15/1996 si Ordonanta Guvernului nr. 15/1996.

Plafonul incasarilor si a platilor ce pot fi efectuate in numerar de cãtre o persoanãjuridicã într-o singurã zi 

Operatiunile de incasari si plati între persoanele juridice se efectueazã numai prin instrumente de platã fãrã numerar cu excepţiile prevãzute la art. 5 lit. a), b) si c)  din OG nr. 15/1996.  

Astfel, persoanele juridice pot efectua plăţi în numerar în următoarele cazuri:

Sumele în numerar aflate în casieria proprie a persoanelor juridice nu pot depăşi plafonul de 5.000 lei. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personale, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile de la data prevăzută pentru plata acestora.

Sumele în numerar care depăşesc nivelul stabilit  prin lege vor fi depuse în conturile bancare ale persoanelor juridice respective, în următoarele termene:
   - în următoarea zi lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se află în aceeaşi localitate cu cel al unităţii societăţii bancare la care are deschis contul;
   - în maximum două zile lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se află în altă localitate decât cel al unităţii societăţii bancare la care îşi are deschis contul.

Plafonul de 5.000 lei pentru plaţile efectuate între persoanele juridice poate fi depãşit în urmãtoarele situatii urmatoarelor operaţiuni, expres reglementate de prevederile art. 3 din Normele metodologice de aplicare a OG 15/1996:
Aceste plãţi enumerate, nu intrã

Platile în numerar cãtre persoane juridice sunt acceptate în limita plafonului zilnic de maximum 10.000 lei, plãţile de la o singura persoanã juridicã fiind acceptate în limita unui plafon de 5000 lei.

Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care functioneaza pe baza legislatiei in vigoare, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 10.000 lei. Se pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 10.000 lei catre acest tip de magazine astfel: 10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

Sumele acordate de persoanele juridice angajatilor proprii cu titlu de avansuri pentru aprovizionari diverse vor avea regimul platilor catre persoane juridice si se vor incadra in limita plafonului de 10.000 lei. La data platii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic maxim.

In concluzie, încasãrile de la persoanele fizice cãtre o persoanã juridicã nu sunt plafonate. Incasãrile în numerar de la o prsoanã juridica cãtre o altã persoanã juridicã nu pot depãşi plafonul de 5000 lei pe zi, iar plãtile efectuate în numerar de cãtre o persoanã juridicã cãtre alte persoane juridice nu pot depãşi într-o singurã zi plafonul de 10.000 lei.