joi, 5 decembrie 2013

Plafonul maxim al încasărilor şi plãţilor în numerar ce pot fi efectuate de către o persoana juridică într-o singurã zi

Sediul materiei
HG nr. 2185/2004 de a probare a Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a OG nr. 15/1996 si Ordonanta Guvernului nr. 15/1996.

Plafonul incasarilor si a platilor ce pot fi efectuate in numerar de cãtre o persoanãjuridicã într-o singurã zi 

Operatiunile de incasari si plati între persoanele juridice se efectueazã numai prin instrumente de platã fãrã numerar cu excepţiile prevãzute la art. 5 lit. a), b) si c)  din OG nr. 15/1996.  

Astfel, persoanele juridice pot efectua plăţi în numerar în următoarele cazuri:

Sumele în numerar aflate în casieria proprie a persoanelor juridice nu pot depăşi plafonul de 5.000 lei. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personale, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile de la data prevăzută pentru plata acestora.

Sumele în numerar care depăşesc nivelul stabilit  prin lege vor fi depuse în conturile bancare ale persoanelor juridice respective, în următoarele termene:
   - în următoarea zi lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se află în aceeaşi localitate cu cel al unităţii societăţii bancare la care are deschis contul;
   - în maximum două zile lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se află în altă localitate decât cel al unităţii societăţii bancare la care îşi are deschis contul.

Plafonul de 5.000 lei pentru plaţile efectuate între persoanele juridice poate fi depãşit în urmãtoarele situatii urmatoarelor operaţiuni, expres reglementate de prevederile art. 3 din Normele metodologice de aplicare a OG 15/1996:
Aceste plãţi enumerate, nu intrã

Platile în numerar cãtre persoane juridice sunt acceptate în limita plafonului zilnic de maximum 10.000 lei, plãţile de la o singura persoanã juridicã fiind acceptate în limita unui plafon de 5000 lei.

Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care functioneaza pe baza legislatiei in vigoare, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 10.000 lei. Se pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 10.000 lei catre acest tip de magazine astfel: 10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

Sumele acordate de persoanele juridice angajatilor proprii cu titlu de avansuri pentru aprovizionari diverse vor avea regimul platilor catre persoane juridice si se vor incadra in limita plafonului de 10.000 lei. La data platii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic maxim.

In concluzie, încasãrile de la persoanele fizice cãtre o persoanã juridicã nu sunt plafonate. Incasãrile în numerar de la o prsoanã juridica cãtre o altã persoanã juridicã nu pot depãşi plafonul de 5000 lei pe zi, iar plãtile efectuate în numerar de cãtre o persoanã juridicã cãtre alte persoane juridice nu pot depãşi într-o singurã zi plafonul de 10.000 lei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu