luni, 3 ianuarie 2011

TVA si clauza penala

I.Suma incasata ca urmare a aplicarii clauzei penale nu este purtatoare de tva

In primul rand, potrivit art.126 si urm. din Codul fiscal, constituie „operatiuni impozabile din punct de vedere al TVA-ului” operatiunile care, in sensul art.128-130, constituie sau sunt assimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Potrivit art.127, persoanele impozabile sunt cele care desfasoara o activitate economica, fie de comerciant organizat in conditiile legii, fie de liber profesionist.

Cu toate acestea, clauza penala, aplicabila ca si consecinta a rezilierii sau a denuntarii unui contract de prestari servicii nu este o operatiune susceptibila de aplicare TVA, intrucat aceasta clauza de reziliere/denuntare are natura unei clauze penale care, in aceasta situatie particulara (denuntare unilaterala), reprezinta o evaluare anticipate a prejudiciului suferit in situatia nerespectarii de catre comerciant a contractului , iar nu o operatiune impozabila din punct de vedere al TVA-ului.

Clauza penala este o conventie accesorie, prin care partile determina anticipat echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiei de catre debitor.

Fiind o garantie a obligatiilor pe care le are de executat una dintre partile contractante, o evaluare anticipata a prejudiciului, consider ca suma incasata ca urmare a aplicarii clauzei penale nu poate fi asimilata, asa cum indica art.126(1)Cod fiscal, platii pentru serviciile prestate, nefiind vorba despre o plata efectuata fata de o operatiune impozabila.

De asemenea, consider ca suma incasata ca urmare a aplicarii clauzei penale nu cade sub incidenta art.137 paragraf final, potrivit caruia “nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.”, intrucat natura juridica a clauzei penale nu este de contraprestatie ci de despagubire ca urmare a aprecierii anticipare a prejudiciului ce s-ar produce prin denuntarea unilaterala a contractului.


II. Penalitatile nu intra in baza impozabila pentru TVA, fapt precizat de Codul Fiscal, deci factura pentru penalitati nu va fi purtatoare de tva.

Art.137 Cod fiscal: „Baza de impozitare nu cuprinde: sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindepinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile sau tarifele negociate.”, precum si “dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu