duminică, 13 mai 2012

Cauza Meister vs. Speech Design Carrier Systems GmbH

Prevedrile legale privind protecția împotriva practicilor discriminatorii se aplică atât procesului de angajare cât și pe parcursul desfășurării contractului de muncă. Recent însă, CJUE s-a pronunțat, în cadrul procedurii preliminare, cu privire la întreparea privind dreptul pe care un candidat, aplicant pentru un post de software developer, respins, l-ar putea avea pentru a solicita acces informațiile privind candidatul ce a obținut postul, cu scopul de a demonstra că, în procesul de selecție au existat practici discriminatorii împotriva sa. Intrebarea a fost adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, in cauza Meister vs. Speech Design Carrier Systems GmbH. În această cauză, D-na. Meister, de naționalitate rusă, a aplicat de două ori, într-un interval scurt de timp pentru obținerea unui post de software developer, și a fost de fiecare dată respinsă fără interviu și fără a primi vreo explicație. Drept consecința, a invocat discriminarea sa pe criterii de sex, vârstă și etnie. Pentru a-și demonstra afirmațiile a solicitat acces la dosarul canditatului ce a fost angajat în urma interviului. Întrebarea preliminară, privind dreptul D-nei Meister de a avea acces la informații privind candidatul angajat și criteriile avut în vedere pentru angajarea sa, a fost adresată Curții. Curtea a reținut faptul ca, nu există nicio bază legală (în legislația națională) pe care candidatul respins să poată solicita angajatorului să-i comunice informații privind candidatul angajat și criteriile pe care le-a avut în vedere pentru alegearea acestuia din urmă. Cu toate acestea, Curtea a considerat ca în momentul în care angajatorul refuză să comunice aceste date, poate fi prezumat faptul că au existat criterii discriminatorii în procesul de selecție. Pentru a aprecia daca este incidentă o astfel de prezumție, Curtea a precizat că se va ține cont de faptul ca D-na Meister avea întocmai calificarea solicitată pentru postul pentru care aplicase, și cu toate acestea nu a fost contactată pentru susținerea unui interviu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu