sâmbătă, 29 octombrie 2011

Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor in lumina noului Cod Civil

Partea II

Conventia matrimoniala

Notiunea de “conventie matrimoniala” este sinonima celei de regim matrimonial. In Codul civil roman de la 1864 a fost folosita atat sintagma de “conventie matrimoniala” cat si cea de “conventie de maritagiu”.

In situatia in care viitorii soti doresc sa li se aplice un alt regim matrimonial decat cel legal, direct aplicabil fara a necesita o conventie in acest sens, sau daca doresc sa deroge de la cel legal, sub anumite aspecte, recurg la incheierea unei conventii matrimoniale.

Potrivit art. 312 alin. (1) din N.C.civ.,“Viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională.”, iar potrivit art. 329 „Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii
matrimoniale.”

Fiind in esenta un contract, bineinteles ca o conventei matrimoniala este supusa, in primul rand conditiilor de validitate din materia contractelor, precum si unor reguli speciale, prevazute de Noul Cod civil.

In dreptul roman, o forma conventionala care se inrudeste cel mai mult cu actuala conventie matrimoniala o reprezenta, constituirea dotei.

Capacitatea

Pentru incheierea unei conventii matrimoniale este aplicabil principiul “habilis ad nuptius, habilis ad pacta nuptialia”, ceea ce inseamna ca cine poate incheia valabil o casatorie poate incheia si o conventie matrimoniala. Prin urmare, cel care incheie o astfel de conventie, trebuie sa aiba “varsta matrimoniala”.

În ceea ce priveşte capacitatea minorului de a încheia o convenţie matrimonială, potrivit art. 337 din N.C.civ.:
„(1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate
încheia sau modifica o convenţie matrimonială numai cu
încuviinţarea ocrotitorului său legal şi cu autorizarea instanţei de
tutelă.
(2) În lipsa încuviinţării sau a autorizării prevăzute la
alin. (1), convenţia încheiată de minor poate fi anulată în
condiţiile art. 46, care se aplică în mod corespunzător.
(3) Acţiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a
trecut un an de la încheierea căsătoriei.”

Consimtamantul

Potrivit prevederilor art.330 din N.C.civ., incheiaerea conventiei matrimoniale in fata notarului public presupune consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut predeterminat.
Mandatarul va avea, astfel, o procura care sa cuprinda in detaliu ansamblul clauzelor proiectului de conventie matrimoniala.

Obiectul

Obiectul conventiei matrimoniale este dat de regimul matrimonial pe care viitorii soti il aleg ca alternativa la cel legal. Bineinteles, obiectul contractului trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii carora le suspus obiectul oricarei conventii, in primul rand, sa nu deroge de la dispozitiile imperative ale legii si de la bunele moravuri.

Astfel, prin conbentia matrimoniala nu se poate deroga de la: principiul egalitatii in drepturi intre barabat si femeie, efectele nepatrimoniale ale caasatoriei, drepturile si indatoririle parintesti sau de la regulile devolutiunii succesorale.

Cauza

Cauza conventiei matrimoniale (affectio conjugalis) este data de intentia viitorilor soti de a stabili intre ei raporturi patrimoniale de natura sa asigure cadrul necesar convietuirii.

Data incheierii conventiei matrimoniale

De regula, conventia matrimoniala se incheie inainte de celebrarea casatoriei, cel mai tarziu in ziua casatoriei, sau in timpul acesteia, dar nu ulterior, intrucat in acest din urma caz, ar reprezenta o modificare a regimului patrimonial.

Potrivit art. 330 alin. (2), convenţia încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei.
Potrivit art. 330 alin. (3) din N.C.civ. „Convenţia încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părţi sau, în lipsă, de la data încheierii ei.”
Prin urmare, chiar art. 330 din N.C.civ. permite soţilor să stabilească un termen de la care convenţia matrimonială, încheiată în timpul căsătoriei, să producă efectul modificator al regimului matrimonial.

Conditii de forma

Conventia matrimoniala este un act solemn, pentru ca se cere ad validitatem forma autentica notariala. In acest sens, art.330 din N.C.civ. prevede ca, sub sanctiunea nulitatii absolute, conventia matrimoniala trebuie incheiata prin act autentic notarial. Cu respecatrea acelorasi conditii de forma, ea poate fi modificata pana la incheierea casatoriei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu