miercuri, 10 martie 2010

Condițiile de admisibilitate ale întrebării prealabile-Partea IV

Condiția pronunțării unei horărâri prealabile în regim de urgență


Există situații în care cauza aflată pe rolul instanței naționale presupune efectuarea actului de justiție cu o anumită celeritate față de alte cauze, fapt ce determina implicit necesitatea ca și procedura întrebării prealabile să fie parcursă în regim de urgență.
La acest moment o procedură accelerată pentru pronunţarea unei astfel de hotărâri, îsi are temeiul în art. 104 bis din Regulamentul de procedură.
Cu privire la acest aspect, facem referire la cauza 195/08 PPU Rinau, unde printr-o ordonanţa depusă la grefa Curţii la 22 mai 2008, Curtea Supremă a Lituaniei a solicitat ca cererea pentru pronunţarea hotărârii preliminare să fie judecată în procedură de urgenţă prevăzută de articolul 104b din Regulamentul de procedură. Instanţă de trimitere a motivat acestă cerere făcând referire la considerentul 17 al Regulamentului, care se referă la înapoierea fără întârziere a unui copil care a fost deplasat sau reţinut ilicit, şi la art.11 paragraful 3 din acelaşi regulament, care stabileşte un termen de şase săptămâni în care instanţa sesizată cu o cerere de înapoiere trebuie să pronunţe hotărârea. Instanţa naţională constată necesitatea de a acţiona urgent, pentru motivul că orice întârziere ar fi défavorabilă pentru relaţiile dintre copil şi părintele cu care acesta nu locuieşte. Degradarea acestor relaţii ar putea fi ireparabilă.
Intanţa de trimitere invocă de asemenea necesitatea de a proteja copilul împotriva oricărui prejudiciu posibil şi necesitatea de a asigura un echilibru corect între interesele copilului şi cele ale părinţilor săi, ceea ce ar impune deopotrivă recurgerea la procedura de urgenţă.
La propunerea Judecătorului Raportor, după ascultarea Avocatului General, Camera a treia a Curţii a hotărât (Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 iulie 2008) să admită cererea instanţei de trimitere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare în procedură de urgenţa.
Intr-o altă cauză, C-296/08 PPU Goicoechea, printr-o scrisoare depusă la grefa Curţii, Camera de instrucţie a Curţii de apel din Montpellier a solicitat ca cererea pentru pronunţarea hotărârii preliminare să fie judecată în procedura de urgenţa prevăzută la art. 104b din Regulamentul de procedură.
Instanţa de trimitere a motivat această cerere Artaud cc dl. Santesteban Goicoeche este deţinut, după executarea unei pedepse cu închisoarea, numai pe baza unei arestări în vederea extrădării dispusă în cadrul procedurii de extrădare în care a fost formulată întrebarea préliminaire.
Camera a treia a Curţii, după ascultarea Avocatului General, a décis, la 7 iulie 2008, să admită cererea instanţei de trimitere privind judecarea cererii pentru pronunţarea hotărârii în procedură de urgenţă (Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 august 2008).
In cauza C-388/08 PUU Leymann şi Pustoratov, printr-o scrisoare depusă la grefa Curţii, s-a cerut pronunţarea unei hotărâri în regim de urgenţă, Curtea Supreama naţională motivând cerearea în sensul că domnul Pustovarov execută în prezent o pedeapsă cu închisoarea pentru diferite infracţiuni, printre care şi cea de port ilegal a 26 de kg de haşiş, pentru care desfăşurarea procedurii a dat naştere cererii pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare. Domnul Pustovarov trebuie să fie liberat condiţionat în 18 martie 2009. Această instanţă afirmă că dacă actul de acuzare referitor la această infracţiune ar fi încalcat, durata pedepsei aplicate domnului Pustovarov ar fi redusă iar punerea în liberate a cestuia ar interveni mai devreme.
Camera a treia a Curţii a décis, după ascultarea Avocatului General, să admită cererea instanţei de trimitere privind judecarea cererii pentru pronunţarea hotărârii preliminare în procedură de urgenţă (Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 august 2008).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu