duminică, 26 februarie 2012

Intrebare preliminara privind obligatia de comunicare a datelor cu caracter persoanal in scopul asigurarii protectiei drepturilor de autor

Intr-o speta din fata unei instante spaniole societatea de gestiune colectiva Promusicae a cerut ISP-ului Telefonica sa îi zica cine sunt persoanele în spatele unor adrese IP, ca sa-i dea in judecata în civil pentru download ilegal prin Kazaa.Telefonica a zic ca în conformitate cu legea care implementeaza Directiva Comertului electronic, "comunicarea datelor solicitate de Promusicae nu este autorizata decât în cadrul unei anchete penale sau în vederea protejarii securitatii publice si apararii nationale. Instanta spaniola a cerut Curtii Europene de Justitie sa "sa se stabileasca daca dreptul comunitar impune statelor membre sa prevada, în vederea asigurarii protectiei efective a dreptului de autor, obligatia de a comunica date cu caracter personal în cadrul procedurii civile’’.

Decizia Curtii Europene de Justitie, confirma faptul ca directivele UE nu obliga vreun stat sa comunice datele cu caracter personal în cazul unor proceduri civile. Instanta europeana adauga însa ca lasa la latitudinea statelor membre sa ia o astfel de decizie, nefiind nici pro, nici contra. Dreptul comunitar nu impune statelor membre obligatia, în vederea asigurarii protectiei efective a dreptului de autor, de a divulga date cu caracter personal în cadrul unei proceduri civile. Mai multe directive comunitare1 urmaresc ca statele membre sa asigure, mai ales în cadrul societatii informationale, protectia efectiva a proprietatii intelectuale si, în particular, a dreptului de autor. Cu toate acestea, o astfel de protectie nu poate aduce atingere exigentelor referitoare la protectia datelor cu caracter personal. Pe de alta parte, directivele privind protectia datelor cu caracter personal ofera statelor membre posibilitatea de a prevedea exceptii de la obligatia de a garanta confidentialitatea datelor de transfer.

Promusicae este o asociatie spaniola fara scop lucrativ care cuprinde producatori si editori de înregistrari muzicale, precum si de înregistrari audiovizuale. Aceasta a sesizat instantele judecatoresti spaniole solicitând obligarea societatii Telefónica sa dezvaluie identitatea si adresa fizica a anumitor persoane carora aceasta din urma le furnizeaza serviciul de acces la internet si cu privire la care cunoaste „adresa IP”, precum si data si ora de conectare. Potrivit Promusicae, aceste persoane utilizeaza programul de schimb de filiere (cunoscut sub denumirea „peer to peer” sau „P2P”), intitulat „KaZaA”, si permit accesul, în directorul partajat din calculatorul personal (shared folder), la fonograme cu privire la care drepturile patrimoniale de exploatare apartin asociatilor Promusicae. Prin urmare, Promusicae a solicitat comunicarea acestor informatii pentru a putea initia proceduri civile împotriva persoanelor implicate.

Telefónica a sustinut ca, în conformitate cu legislatia spaniola, comunicarea datelor solicitate de Promusicae nu este autorizata decât în cadrul unei anchete penale sau în vederea protejarii securitatii publice si apararii nationale. Instanta spaniola solicita Curtii de Justitie a Comunitatii Europene sa se stabileasca daca dreptul comunitar impune statelor membre sa prevada, în vederea asigurarii protectiei efective a dreptului de autor, obligatia de a comunica date cu caracter personal în cadrul unei proceduri civile.Curtea subliniaza ca printre exceptiile permise de directivele privind protectia datelor cu caracter personal se afla masurile necesare protectiei drepturilor si libertatilor altora. Întrucât nu precizeaza care sunt drepturile si libertatile carora le este incidenta exceptia, directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice trebuie interpretata în sensul ca exprima vointa legiuitorului comunitar de a nu exclude din domeniul sau de aplicare protectia dreptului de proprietate, si nici a situatiilor în care autorii urmaresc sa obtina aceasta protectie în cadrul unei proceduri civile. Prin urmare, directiva nu exclude posibilitatea, recunoscuta statelor membre, de a prevedea obligatia de a divulga date cu caracter personal în cadrul unei proceduri civile.

Totusi, directiva nici nu obliga statele membre sa prevada o astfel de obligatie. În ceea ce privest directivele în materia proprietatii intelectuale, Curtea de Justitie constata ca nici acestea nu impun statelor membre sa prevada, în vederea asigurarii protectiei efective a dreptului de autor, obligatia de a comunica date cu caracter personal în cadrul unei proceduri civile. Astfel, Curtea subliniaza ca prezenta cerere de pronuntare a unei hotarâri preliminare pune problema concilierii necesare între exigentele referitoare la protectia diferitelor drepturi fundamentale, anume a dreptului la respectarea vietii private, pe de o parte, si a dreptului la protectia proprietatii si a dreptului la un recurs efectiv, pe de alta parte.

În aceasta privinta, Curtea de Justitie hotaraste ca, la transpunerea directivelor în materia proprietatii intelectuale si a protectiei datelor cu caracter personal, statele membre trebuie sa se întemeieze pe o interpretare a acestor directive care poate asigura un echilibru just între diferitele drepturi fundamentale protejate de ordinea juridica comunitara. Pe lânga aceasta, la punerea în aplicare a masurilor de transpunere a acestor directive, incumba autoritatilor si instantelor din statele membre nu numai sa interpreteze dreptul lor national într-un mod conform directivelor mentionate, ci si sa se asigure ca nu se vor întemeia pe o interpretare a acestora care ar intra în conflict cu drepturile fundamentale respective sau cu alte principii..

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu